Electropipe Class B

Electropipe Class B
Item No.Size
WPB 2020*1.8 MM
WPB 2525*1.9 MM
WPB 3232*2.3 MM
WPB 3838*2.5 MM
WPB 5050*3.2 MM